You are currently viewing L’Ecoturisme a la Terra Alta

L’Ecoturisme a la Terra Alta

  • Post category:Ecoturisme

ECOTURISME TERRA ALTA

L’Ecoturisme a la Terra Alta pot ajudar a potenciar l’arribada de visitants i viatgers conscienciats amb el medi ambient i respecte a la natura, i d’això n’estem segurs a Cal Tomàs. L’Ecoturisme a la Terra Alta ha d’estar basat en l’observació respectuosa dels nostres paisatges, en el respecte cap a la nostra cultura i patrimoni, les nostres costums i la nostra gent. L’Ecoturisme a la Terra Alta pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les nostres poblacions. Al Fòrum ENS 2019 (Economia, Natura i Sostenibilitat) celebrat a Deltebre la tardor passada, vam tindre el plaer de conèixer a Héctor Ceballos Lascurain, arquitecte ambientalista mexicà i consultor internacional en projectes de ecoturisme i creador al 1993 del terme “ecoturisme”. Va ser una conferència reveladora i que ens va encoratjar a seguir en aquesta línia.

Segons Héctor Ceballos

“L’ecoturisme és aquella modalitat del turisme que consisteix a viatjar a àrees naturals relativament sense pertorbar amb l’objecte específic d’admirar, gaudir i estudiar el seu paisatge, la flora i la fauna silvestres, així com les manifestacions culturals (tant presents com passades) que allà puguin trobar-se. “

Segons Héctor Ceballos el rellevant aquí és que la persona que practica l’ecoturisme té l’oportunitat d’estar immersa en la Natura de manera molt diferent de la que usualment es presenta a la vida urbana quotidiana. Aquesta persona a la llarga adquirirà una consciència i un coneixement de l’entorn natural i cultural, convertint-se així en algú genuïnament involucrat en els temes conservacionistes “.

Segons la UICN (Unió Mundial per a la Naturalesa)

“Aquella modalitat turística ambientalment responsable consistent en viatjar o visitar àrees naturals relativament sense destorbar per tal de gaudir, apreciar i estudiar els atractius naturals (paisatge, flora i fauna silvestres) d’aquestes àrees, així com qualsevol manifestació cultural (de present i de l’ passat) que puguin trobar-se aquí, a través d’un procés que promou la conservació, té baix impacte ambiental i cultural i propicia un involucrament actiu “.

Segons l’Organització Mundial de l’Turisme (OMT)

A la seva pàgina web la OMT inclou una definició més extensa de l’ecoturisme que s’empra per designar les formes de turisme que compten amb les següents característiques:

1. Tota forma de turisme basat en la natura en la qual la motivació principal dels turistes sigui l’observació i apreciació d’aquesta naturalesa o de les cultures tradicionals dominants a les zones naturals.

2. Inclou elements educacionals i d’interpretació.

3. Generalment, si bé no exclusivament, està organitzat per a petits grups per empreses especialitzades. Els proveïdors de serveis que col·laboren en la destinació tendeixen a ser petites empreses de propietat local.

4. Procura reduir tot el possible els impactes negatius sobre l’entorn natural i sociocultural.

5. Contribueix a la protecció de les zones naturals utilitzades com a centres d’atracció d’ecoturisme:

• Generant beneficis econòmics per a les comunitats, organitzacions i administracions amfitriones que gestionen zones naturals amb objectius conservacionistes,

• Oferint oportunitats alternatives d’ocupació i renda a les comunitats locals,

• Incrementant la conscienciació sobre conservació dels actius naturals i culturals, tant en els habitants de la zona com en els turistes.

Segons el TIES (The International Ecotourism Society)

“El viatge responsable a les àrees naturals per conservar el medi ambient i millorar el benestar de les persones locals.”

Aquesta curta declaració defineix, clarament i succinta, els dos components de l’ecoturisme que són crucials per a la seva sostenibilitat ulterior:

1. La preservació i conservació de la biodiversitat i de l’hàbitat local és importantíssim ja que és el capital que sosté a l’ecoturisme. Si aquest capital és dilapidat, s’esvairà la mateixa base dels projectes ecoturístics.

2. Les poblacions locals han de participar en obtenir beneficis econòmics dels projectes ecoturístics, no únicament perquè de fet són membres de l’ecosistema local, sinó també perquè aquests beneficis els donarien els incentius necessaris per participar en la conservació de la biodiversitat.

Principis bàsics de l’ecoturisme

A escala internacional s’han consensuat un seguit de principis bàsics que s’han de complir per considerar que una activitat turística s’emmarca en aquesta modalitat. Aquests principis fan de l’ecoturisme una forma de turisme sostenible, atès que:

• Contribueix a conservar el patrimoni natural i cultural dels indrets que es visiten.

• Contribueix a millorar la qualitat de vida de les poblacions locals, incloent-les en els processos de planificació de l’ecoturisme, i promou que siguin empreses petites i de propietat local les que es beneficiïn dels ingressos derivats.

• Procura reduir al màxim els impactes negatius sobre l’entorn natural i respecta la cultura i les tradicions locals.

• Inclou elements interpretatius i educatius per informar i conscienciar els turistes sobre la necessitat de conservar la natura, la biodiversitat i el patrimoni cultural associat.

Tot un món fascinant que convida a endinsar-hi, s estudiar-lo i a prendre consciència de la seva importància i transcendència.

L’Ecoturisme a la Terra Alta… Ens acompanyeu en l’aventura de fer-ne de la Terra Alta un referent?